Uncategorized

פוסט ניסוי

לישראל הבאתי את הסגנון האישי שלי והאהבה הגדולה לעיצוב. למדתי ב"קווים" ובמקביל תכננתי ובניתי את בית חלומותיי ומאז אני עוסקת